zadzwoń: 605 24 24 24 również w weekendy

studnie
głębinowe

Technologia, materiały, sprzęt

Wykonanie studni głębinowej - technologia

Wiercenie studni rozpoczynamy wiertłem o średnicy 220mm.

Do tak wywierconego otworu instalujemy rury osłonowe o średnicy 200mm, które odizolują od studni dopływ skażonych wód gruntowych.

Odwiert studni do osiągnięcia warstwy wodonośnej i uzyskania wystarczającej ilości wody:

Wiercenie otworu na studnię głębinową do warstwy wodonośnej, przewiercenie jej oraz wykonanie miejsca pod zabudowę rury podfiltrowej.

Zabudowa w studni rur studziennych i filtrów PVC:

Filtry PVC i rury studzienne PVC stanowią kolumnę eksploatacyjną, w której zainstalowana będzie pompa głębinowa. Przez filtry dopływa woda do studni wierconej.

Żwirowanie otworu:

Żwirem filtracyjnym wypełnia się przestrzeń pierścieniową pomiędzy filtrami a średnicą otworu studni głębinowej. Podstawową funkcją żwiru w otworze jest filtrowanie wody dopływającej do studni głębinowej oraz posadowienie na żwirze korka uszczelniającego.

Wykonanie korka uszczelniającego:

Na odpowiedniej głębokości przestrzeń pomiędzy średnicą studni, rurą PVC i żwirem filtracyjnym wypełniamy Compactonitem, czyli granulatem, który pod wpływem wody kilkakrotnie zwiększa swoją objętość, zapobiegając dopływowi do studni głębinowej skażonych wód gruntowych.

Pompowanie oczyszczające i pomiarowe studni głębinowej:

Pompowanie oczyszczające studnie wykonujemy przy użyciu pompy głębinowej do czasu uzyskania czystej, klarownej wody. W celu określenia wydajności, przeprowadzamy pompowanie pomiarowe.

Dezynfekcja studni głębinowej:

Studnie głębinowe wykonywane przez naszą firmę są zawsze dezynfekowane, ponieważ jakość wody w studni jest dla nas najważniejsza. Czynność tą przeprowadza się w celu wyeliminowania ze studni wierconej i strefy przyotworowej bakterii chorobotwórczych. Środkiem odkażającym jest najczęściej roztwór podchlorynu sodu.

Odpompowanie środka dezynfekującego:

Czynność tą przeprowadza się do zaniku tego środka w studni głębinowej.

Proces wiercenia studni głębinowej jest wieloetapowy, ale tylko solidna praca rozłożona w czasie i materiały najwyższej jakości są gwarancją dobrze wykonanej realizacji i czystej, zdrowej wody.

Wynikiem przeprowadzonych prac jest studnia głębinowa gotowa do podłączenia w budynku. Wszystkie etapy powinny być dopełnione przez wykonawcę.

Na życzenie inwestora nasza firma wykona obudowę studni głębinowej, zainstaluje w niej pompę głębinową oraz podłączy studnię do budynku lub wykona czasową instalację na okres budowy domu.

Budowa studni głębinowych - materiały

Podejmując się wykonania studni głębinowej pracujemy na materiałach najwyższej jakości. Wyboru materiałów dokonujemy w oparciu o zdobytą wiedzę i doświadczenie. 

RURY OSŁONOWE O ŚREDNICY 200mm

Rury osłonowe stabilizują ścianę otworu i izolują dopływ skażonych wód gruntowych. Głębokość zapuszczenia kolumny rur osłonowych zależy od warunków geologicznych i wynosi od kilku do kilkudziesięciu metrów.

RURY STUDZIENNE

Rury studzienne wraz z filtrami studziennymi stanowią eksploatacyjną kolumnę rur, w których zabudowana będzie pompa głębinowa. Rury zabudowane w studni głębinowej poddawane są czynnikom takim jak:

- obciążenia występujące w czasie zapuszczania rur do odwiertu
- obciążenia pochodzące od wypełnienia przestrzeni pierścieniowej żwirem filtracyjnym
- obciążenia pochodzące od wytworzonej depresji przy pompowaniu
- naprężenia pochodzące od skał pęczniejących niezależnie od głębokości

Dlatego tylko specjalistyczne rury studzienne sprostają wyżej wymienionym warunkom, ponieważ posiadają odpowiednie certyfikaty wytrzymałościowe.

Łączenie rur odbywa się za pomocą szczelnego połączenia gwintowego. Nie każda rura z atestem do kontaktu z wodą pitną jest rurą studzienną.

FILTRY STUDZIENNE

Filtry studzienne, podobnie jak i rury, poddawane są takim samym obciążeniom, jednakże ich budowa (perforacja szczelinowa) powoduje, że muszą odpowiadać jeszcze bardziej rygorystycznym normom wytrzymałościowym. Perforacja wykonywana jest przez specjalistyczne maszyny (w poprzek rury).

ŻWIR FILTRACYJNY

Żwir filtracyjny, używany jako obsypka, powinien być naturalny, płukany dwukrotnie i bez zawartości piasku. Pojedyncze ziarna powinny mieć w przybliżeniu kształt kulek z możliwie gładką powierzchnią.

Zawartość krzemionki nie powinna być mniejsza niż 96%. Dobry żwir nie powinien zmieniać barwy, składu chemicznego ani smaku wody. Na żwir użyty do budowy studni wykonawca powinien posiadać świadectwo kontroli jakości oraz atest higieniczny do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

ŚRODEK USZCZELNIAJĄCY DO STUDNI GŁĘBINOWYCH - COMPACTONIT

Compactonit - pęczniejący materiał w postaci grudek. Służy do uszczelniania przestrzeni pierścieniowej. Podstawową jego cechą jest to, że w zetknięciu z wodą pęcznieje, zamieniając się w zwartą, plastyczną masę o bardzo dobrych właściwościach uszczelniających. Prędkość jego opadania w przestrzeni pierścieniowej jest na tyle duża, że nie tworzą się zatory spowodowane pęcznieniem materiału przed osiągnięciem głębokości, na której ma powstać warstwa izolacyjna.

Zasadnicze cechy to:

- łatwość wsypywania do studni głębinowej,
- duża prędkość opadania w wodzie,
- opóźnianie chwili rozpoczęcia pęcznienia,
- bardzo niski współczynnik przepustowości,
- duża wydajność dzięki silnemu pęcznieniu.

POMPY GŁĘBINOWE

Wykonywane przez naszą firmę studnie głębinowe o średnicy szerszej niż w większości ofert na rynku umożliwiają szerszy wybór pomp głębinowych i ograniczenie kosztów podłączenia studni.

Budowa studni głębinowych – sprzęt

Beskidzkie Centrum Wiertnicze specjalizuje się w odwiertach studni głębinowych w trudno dostępnych miejscach. Już nieraz przekonaliśmy się, że nasza nowoczesna i lekka wiertnica BERETTA T44GT jest w stanie dotrzeć dosłownie wszędzie!

Maszyna przystosowana jest technologicznie do przewiercania najtwardszych skał. Dzięki temu, że jest lekka i posiada niewielkie wymiary (szerokość 1,5 m, wysokość w położeniu transportowym – 2,2 m) jesteśmy w stanie dotrzeć nią w każde miejsce na działce, a nawet przejechać pod balkonem, wiatą czy zadaszeniem. Co więcej, podczas dojazdu na miejsce wiercenia studni,, nie zdewastujemy ogrodu. Nie będzie trzeba wycinać drzew, krzewów, przesadzać kwiatów – nasza maszyna przejedzie między nimi. Dzięki podwoziu gąsienicowymi z gumowymi nakładkami również kostka brukowa pozostanie nienaruszona.

Zwykła wiertnica na ciężarówce nie poradzi sobie w terenach górskich, czy na działce o bardzo dużym nachyleniu – nasza wiertnica sprawdzi się tam idealnie i to bez poziomowania terenu prac!

Gwarantujemy, że wykonanie odwiertu nastąpi w dogodnym dla inwestora miejscu.

Co nas wyróżnia?

Doświadczenie zdobywane od 2005 roku i zadowolenie wielu klientów na terenie Śląska oraz Małopolski
Praca na jakość, a nie ilość - w oparciu o nowoczesną technologię i sprzęt oraz najwyższej jakości materiały
Zachowanie porządku w trakcie i po zakończeniu prac – bez niszczenia działek, ogrodów i kostki brukowej
Możliwość wykonania studni
głębinowej w trudno
dostępnych miejscach, także
w terenie górskim
Prawdziwe
studnie
o dużych
średnicach
Wiercenie dolnego źródła do głębokości 200 metrów
Wiercenie w każdych warunkach geologicznych – również w najtwardszych skałach.

referencje:

Skontaktuj się z nami

Beskidzkie Centrum Wiertnicze Marcin Wapienik

Cisownica 190/5
43-440 Goleszów k/Ustronia

Zamów BEZPŁATNĄ WYCENĘ na działce już dziś!

605 24 24 24
biuro@bcw.pl
Dostępność 7 dni w tygodniu Wiercimy również w zimie

BESKIDZKIE CENTRUM WIERTNICZE Marcin Wapienik realizuje projekt pn. "Wdrożenie w przedsiębiorstwie technologii wysokowydajnego procesu wiercenia otworów pod studnie głębinowe oraz gruntowe pompy ciepła szansą na rozwój przedsiębiorstwa" w ramach działania 3.2 "Innowacje w MŚP" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zakup nowoczesnej przewoźnej sprężarki, charakteryzującej się wysokim ciśnieniem roboczym do wiercenia otworów pod studnie głębinowe oraz gruntowe pompy ciepła (odwierty geotermalne), w celu wdrożenia na rynek udoskonalonych usług.

Całkowita wartość projektu: 1 316 100,00 PLN

Wartość wkładu z Funduszy Europejskich: 799 932,00 PLN